La missió del centre ocupacional  és aconseguir la màxima integració personal i social de les persones  usuàries i millorar la seva qualitat de vida, a través de la teràpia ocupacional. Treballem per a potenciar el màxim l’autonomia de cada persona.

És l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a la integració de les persones amb discapacitat que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de productivitat suficient. Aquest servei té dues funcions principals:

  • a) Ocupació terapèutica: aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l’entorn laboral. 50% del temps
  • b) Ajustament personal i social: inclou activitats relacionades amb l’habilitació personal i la millora de la relació amb l’entorn social. Les persones ateses amb major nivell d’afectació en el STO poden tenir el suport d’un auxiliar. 50% del temps

Els adjuntem dos enllaços amb informació pràctica sobre la documentació necessària i el procés per donar-se d’alta a un Servei de Teràpia Ocupacional.