Productes

Dins les activitats d’ocupació terapèutica que es fan al centre, s’inclou l’elaboració de manera artesanal i a partir de materials reciclats (paper vell, càpsules Nespresso…) de diversos articles que es posen a la venda. Els beneficis que se n’obtenen, reverteixen directament en la millora de la qualitat del servei, i en una gratificació que s’atorga als usuaris i usuàries del centre.

Més endavant us presentarem una mostra dels productes que elaborem i que podreu adquirir per encàrrec.