L’Associació Taller Ocupacional Ariadna i Serveis per als Discapacitats, és una associació de pares, mares i tutors/es de persones amb discapacitat intel·lectual,  la finalitat de la qual és la defensa dels drets i la millora de la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, principalment a través de la creació i la gestió d’equipaments i serveis especialitzats.

Està inscrita amb el núm. 15.760 en la Secció 1a. del Registre d’Associacions de Barcelona, de  la  “Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques” del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La MISSIÓ de la nostra entitat és la defensa dels drets i la millora de la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

Volem ser una entitat de referència per al col·lectiu de la discapacitat al districte de Les Corts, fortament vinculada al teixit social, que ofereixi suports i oportunitats a les persones amb discapacitat intel·lectual per tal que puguin exercir els seus drets i desenvolupar el seu propi projecte de vida.

Volem ser un agent transformador de la societat, per tal que esdevingui més justa, inclusiva i sostenible.

Els OBJECTIUS de l’entitat:

 • Oferir qualitat en els seus serveis
 • Creació de nous serveis que donin resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de l’habitatge
 • Caminar cap a un model d’Atenció Centrada en la Persona
 • Caminar cap a un model de Vida Independent
 • Caminar cap a una gestió sostenible i respectuosa amb el medi ambient
 • Garantir la sostenibilitat econòmica
 • Garantir la transparència i la comunicació amb els grups d’interès i la societat

Els VALORS de l’entitat:

 • Respecte
 • Transparència
 • Independència
 • Sostenibilitat
 • Eficàcia i eficiència
 • Compromís de l’equip humà
 • Participació
 • Qualitat

Història de l’entitat
Tot i que la creació de l’Associació fou el 1994, els orígens de l’entitat cal buscar-los força més enrere, en l’Escola d’Educació Especial Ariadna, fundada l’any 1964 per la Sra. Conchita Martínez Tudó, llicenciada en pedagogia terapèutica.

L’escola estava situada a l’Eixample barceloní, i va funcionar durant més de 20 anys.

Quan molt de l’alumnat va començar a deixar enrere l’edat escolar, la mateixa escola va crear un “pre-taller”, com a recurs ocupacional per a aquestes persones, atès que encara no existien serveis especialitzats per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

Aquest “pre-taller” va conviure amb l’escola durant alguns anys, fins que va arribar un moment que el nombre de persones usuàries va esdevenir superior al nombre d’alumnes de l’escola, i es va decidir crear un servei exclusivament de persones adultes.

En aquell moment ja s’havien creat a Catalunya els centres ocupacionals i, després d’analitzar les característiques i necessitats de les persones usuàries, s’optà per aquest tipus de servei.

Va ser llavors quan es fundà l’Associació, amb la idea de que servís com a marc legal i organitzatiu per a gestionar el centre ocupacional i amb l’objectiu de donar cobertura a totes les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, així com la defensa dels seus drets.

Des de la seva creació, l’entitat ha estat dedicada principalment a la gestió del centre ocupacional, però també s’ha dedicat a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, principalment amb la participació activa en les activitats de les federacions a les que pertany.

L’any 2004 fou un any molt important en la vida de l’entitat, ja que va canviar la seva ubicació, així com la del Centre Ocupacional, traslladant-se al districte de Les Corts. També aquell any fou declarada Entitat d’Utilitat Pública.

L’Associació, amb la voluntat de donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, treballa per oferir alternatives en l’àmbit de l’habitatge a les persones amb discapacitat intel·lectual que desitgen emprendre un projecte de vida independent, per decisió pròpia o perquè la situació familiar no els pot oferir el suport que necessiten.

Amb aquesta finalitat s’està treballant, juntament amb la “Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de les Corts” en el projecte de creació d’una llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual al districte de Les Corts, de Barcelona, i també s’ha posat en marxa recentment, gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Les Corts i Institut Municipal de Persones amb Discapacitat) un petit projecte de pis d’autonomia amb suport, on conviuen tres persones que havien participat en el projecte pilot  “Pis de transició a la vida independent” de la FPEPDDC i la Coordinadora d’entitats pro persones amb discapacitat del districte de Les Corts.