Pis d’autonomia amb suport

Després de la participació d’algunes persones de la nostra entitat en el projecte pilot de Pis de transició per a una vida independent, engegat per les entitats de Les Corts amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona (IMPD i Districte de Les Corts), en col·laboració amb la Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat de Les Corts i comptant també amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, hem engegat un projecte de pis d’autonomia amb suport, on tres persones tenen l’oportunitat de donar continuïtat al seu procés d’aprenentatge i empoderament per avançar cap a una vida independent.

El projecte es desenvolupa en un pis de l’Eixample barceloní, ubicació que permet la participació comunitària de les persones participants.