Tot i que la creació de l’Associació fou el 1994, els orígens de l’entitat cal buscar-los força més enrere, en l’Escola d’Educació Especial Ariadna, fundada als anys 60 per la Sra. Conchita Martínez Tudó, llicenciada en pedagogia terapèutica.

L’escola estava situada a l’Eixample barceloní, i va funcionar durant més de 20 anys.

Quan molts dels alumnes van començar a deixar enrere l’edat escolar, la mateixa escola va crear un “pre-taller”, com a recurs ocupacional per a aquestes persones, atès que encara no existien serveis especialitzats.

Aquest “pre-taller” va conviure amb l’escola durant alguns anys, fins que va arribar un moment que el nombre de persones usuàries va esdevenir superior al nombre d’alumnes de l’escola, i es va decidir crear un servei exclusivament d’adults.

En aquell moment ja s’havien creat a Catalunya els centres ocupacionals i, després d’analitzar les característiques i necessitats de les persones usuàries, s’optà per aquest tipus de servei.

Va ser llavors quan es fundà l’Associació, amb la idea de que servís com a marc legal i organitzatiu per a gestionar el centre ocupacional i amb l’objectiu de donar cobertura a totes les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, així com la defensa dels seus drets.

Des de la seva creació, l’entitat ha estat dedicada principalment a la gestió del centre ocupacional, però també s’ha dedicat a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, principalment amb la participació activa en les activitats de les federacions a les que pertany.

L’any 2004 fou un any molt important en la vida de l’entitat, ja que va canviar la seva ubicació, així com la del Centre Ocupacional, traslladant-se al districte de Les Corts. També aquell any fou declarada Entitat d’Utilitat Pública.

Des de fa algun temps, l’Associació, amb la voluntat de donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, pretén ampliar els serveis que ofereix, amb la creació d’un equipament residencial especialitzat, per oferir una alternativa en l’àmbit de l’habitatge a aquelles persones que ho necessiten.

Amb aquesta finalitat s’està treballant, juntament amb la “Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de les Corts” en el projecte de creació d’una llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual al districte de Les Corts, de Barcelona.