En el link que hi ha a continuació trobareu tota la informació sobre el conveni signat entre el Dsitricte de les Corts, Parcs i Jardins i el Taller Ariadna per portar a terme el maneniment dels parterres del carrer Benavent.

https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/el-taller-ocupacional-ariadna-inicia-un-projecte-de-manteniment-de-parterres-al-carrer-benavent_1122412